/ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αν ξεκινάτε τώρα κάτι, μπορούμε υπομονετικά να σχεδιάσουμε μαζί το λογότυπό σας, απλά κι εύστοχα, ενώ με το συνδυασμό μιας όμορφης κάρτας, ίσως κι ενός επιστολόχαρτου με φάκελο, να κάνετε μια πολύ καλή κι εντυπωσιακή είσοδο στην “αγορά”.

τιμοκατάλογος υπηρεσιών (μόνο σχεδίαση)

σήμα – λογότυπο

50100€

εταιρική ταυτότητα (εφαρμογή υπάρχοντος
σήματος / λογοτύπου σε κάρτα, φάκελο,
επιστολόχαρτο, μπλοκ)

50€

κάρτα

30€

φάκελος

30€

επιστολόχαρτο

30€

Share this Post